baccarat
HOE TE SPELEN
Een speler wedt welk van de twee spelen (dat van de “Speler” (Player) of de “Bankhouder” (Banker)) een puntentotaal dichter bij 9 heeft. Iedere beurt bestaat uit minstens twee kaarten maar niet meer dan drie. Baccarat wordt gespeeld met acht pakken kaarten. De eerste en derde kaart die uit de kaartendoos komen, vormen het spel van de “speler” en de tweede en vierde die van de “Bankhouder”. Koppen en tienen tellen als 0 ; Azen als 1, en alle andere kaarten tellen op waarde. Indien noodzakelijk, wordt aan iedere deelnemer een derde kaart gedeeld volgens de regels in de tabel hieronder. Als de muntenwaarde van de eerste twee kaarten getrokken bij iedere beurt een 8 of een 9 is, is dit een “Natuurlijk” en geen bijkomende kaarten worden getrokken. De hand met het hoogste puntentotaal het dichtste bij 9 wint. De winnende inzetten worden voor een gelijk bedrag uitbetaald. Op een winnende inzet van een “Bankhouder” wordt een 5% commissie geheven, af te houden van de winst na iedere inzet van die aard. Als beide spelen gelijke totalen hebben, wint de “Tie” inzet, en wordt 8 tegen 1 uitbetaald. In geval van “Tie” worden de inzetten op de “Speler” en de “Bankhouder”” uitbetaald noch geheven.

REGLEMENT (SPELER):
Als de eerste twee kaarten een totaal hebben van:
1, 2, 3, 4, 5, 0 BIJKOMENDE KAART
6, 7 GEEN BIJKOMENDE KAART
8, 9 GEEN BIJKOMENDE KAART (natuurlijk)

REGLEMENT (BANKHOUDER):
Bankhouder heeft Neemt kaart als de derde kaart van de Speler is: Neemt geen kaart als de derde kaart van de speler is:
3 1-2-3-4-5-6-7-9-0 8
4 2-3-4-5-6-7 1-8-9-0
5 4-5-6-7 1-2-3-8-9-0
6 6-7 1-2-3-4-5-8-9-0
7 Neemt geen bijkomende kaart
8-9 Neemt geen bijkomende kaart (natuurlijk)

Als de speler “staat” op 6 of 7 is de bankhouder verplicht een kaart te nemen als hij/zij een totaal heeft van 0,1,2,3,4 en 5, en niet bij 6,7,8 en 9. De Bankhouder moet een kaart nemen bij een totaal van 0,1 of 2, en dan verder de regels voor Bankhouder volgen.